Kurullar

SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU:

Fuat Aydın

Ahmet Demirhan

Yücel Bulut

Cahit Külekçi

Fatma Kızıl

Yeliz Okay

SEMPOZYUM BİLİM KURULU:

 1. Cemil Aydın (University of North Caroline)
 2. Esra Gözeler (Ankara Üniversitesi)
 3. Hale Eroğlu Sağer (Boğaziçi Üniversitesi)
 4. Hamid Dabashi (Columbia University, MESAAS)
 5. Heba Raouf Mohamed Ezzat (İbn Haldun Üniversitesi)
 6. Kayyim Noaki (Marmara Üniversitesi)
 7. Merdan Güneş (Universität Osnabrück)
 8. Murteza Bedir (İstanbul Üniversitesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)
 9. Nagihan Haliloğlu (İbn Haldun Üniversites)
 10. Ramazan Aras (İbn Haldun Üniversitesi)
 11. Remzi Avcı (Mardin Artuklu Üniversitesi)
 12. Salman Sayyid (University of Leeds)
 13. Siraj Ahmed (City University of New York)
 14. Wendy Shaw (New South Wales University)